specializovaná IT řešení
+420 573 776 100


Správa ICT a outsourcing

Spravujeme svěřené ICT prostředí našich zákazníků
(datové sítě, HW a SW prostředky)


Proč outsourcing?

Firma, která by nepoužívala počítače, počítačové sítě a moc internetu v současnosti v podstatě neexistuje. Doba si žádá, abychom byli digitální, byli online. Vytvořit a udržovat v provozu firemní síť však není tak jednoduché, jak bychom si představovali a přáli. Tím spíše, pokud chceme mít vlastního administrátora, který bude síť řádně spravovat.
Na ukázku si uveďme reprezentativní příklad menší firmy s deseti zaměstnanci a osmi počítači. Pokud budeme skromní, budeme schopni vybudovat funkční firemní síť za zhruba 200 000 Kč. Tím výdaje nekončí, je nezbytné počítat s roční investicí na údržbu sítě o výši zhruba 20 % pořizovací ceny, tzn. 40 000 Kč ročně. Můžeme tak směle dát rovnítko mezi financemi na pokrytí funkční počítačové sítě a zhruba 10 % mzdových nákladů na jednoho pracovníka.
A tím se dostáváme k pointě našeho příkladu. Pro firmu malé a střední velikosti je finančně nevýhodné a neefektivní zaměstnat správce počítačové sítě na celý, ale i poloviční úvazek.

Jak to tedy v tomto případě správu firemní sítě řešit?

Řada firem svěří správu počítačové sítě jednomu z řadových pracovníků, který s tímto může mít byť amatérské zkušenosti. Ačkoliv může takový pracovník být schopen udržovat síť životaschopnou, není to profesionál a rozhodně nemá na správu sítě dostatek času. Ve výsledku pak má firma zaměstnance, který je přetěžovaný, což samo sebou vede k horším pracovním výsledkům. A takové žádná firma nepotřebuje.
Další oblíbené (ne)řešení je správa firemní sítě „nějakým dobrým známým“. Výhodou určitě je, že takový člověk bude dělat za pár korun nebo protislužbu. Nevýhodou pak je, že takový člověk má většinou svou vlastní práci a mnohdy nemusí být dostupný zrovna tehdy, když vy potřebujete. Firma je však organismus se svým životním rytmem a ten je třeba dodržovat. Spoléhat se na někoho jen na dobré slovo, není ideální.
Konečně se tak dostáváme ke skutečnému řešení. Je jím outsourcing. Outsourcing je nákup služeb u specializované firmy, která má bohaté zkušenosti s tím, co právě potřebujete. V tomto případě se jedná o správu firemní sítě. Za zlomek peněz, které byste dali na plat IT odborníka nebo vašeho řadového zaměstnance, dostanete nepřetržitý servis vaší sítě! A to včetně dokumentace, preventivní péče a záruky, že se vašim problémem bude profík zabývat v pro vás vhodný čas.

Portfolio poskytovaných služeb:

Ceník internetových služeb | platný od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2021 nové zákazníky nepřipojujeme!
Internetové připojení - měsíční paušální sazby
InternetStandard 450 Kč
rychlost 20 Mbps upload i download, agregace 1:20, v ceně telefonní číslo, wi-fi router, e-mailový účet a 1 GB bezpečného prostoru pro data v našem datovém centru
InternetPremium 650 Kč
rychlost 40 Mbps upload i download, agregace 1:10, v ceně telefonní číslo s přístrojem, wi-fi router, e- mailový účet, 5 GB bezpečného prostoru pro data v našem datovém centru, 30 minut telefonické technické podpory a veřejná IP adresa
- tarify dostupné na optické síti, pro bezdrátovou technologii jsou ceny individuální
- přípojné body i celá síť jsou trvale monitorovány na dostupnost služby
- dvě autonomní datové linky o rychlosti 100 Mbps
- plnohodnotné telefonní číslo bez omezení a bez paušálu

Ceník servisních prací a služeb | platný od 1. 1. 2020

Základní hodinové sazby - práce technika
Každá započatá hodina u zákazníka bez smluvního vztahu 1200 Kč
Každá započatá hodina u zákazníka s uzavřenou servisní smlouvou 800 Kč
instalace a konfigurace HW, instalace a konfigurace klientských operačních systémů (Windows), konfigurace připojení k Internetu, odvirování a odstranění spyware a malware, zálohování dat atd.
Základní hodinové sazby - práce systémového specialisty
Každá započatá hodina u zákazníka bez smluvního vztahu 1.750 Kč
Každá započatá hodina u zákazníka s uzavřenou servisní smlouvou 1200 Kč
instalace a konfigurace serverových operačních systémů (Windows Server, Linux) a síťových aktivních prvků, konfigurace firewallů a privátních sítí, instalace a konfigurace serverů a zálohovacích zařízení, konzultace atd.
Cestovné a další příplatky
Příplatek za práce zahájené mimo běžnou pracovní dobu 8 - 16 hod. 100%
Výjezd technika do 10 km 200 Kč
Výjezd technika nad 10 km - sazba za každý ujetý km 15 Kč
Každá úplná hodina strávená technikem na cestě 650 Kč
Definované práce
Diagnostika PC 500 Kč
stanovení postupu opravy, informování zákazníka o dalším postupu a ceně opravy - neúčtuje se v případě opravy
Základní instalace klientského operačního systému 1000 Kč
(Windows) včetně oživení HW pevně spojeného se základní deskou, bez zálohy dat
Základní instalace klientského operačního systému 1.500 Kč
(Windows) včetně oživení HW pevně spojeného se základní deskou, se zálohou dat
Základní instalace serverového operačního systému 10.000 Kč
(Windows Server, Linux) včetně oživení HW pevně spojeného se základní deskou, bez zálohy dat
Záloha dat na HDD/CD/DVD včetně médií 650 Kč
Instalace Microsoft Office 500 Kč
Outsourcing ICT
Každá klientská stanice zahrnutá do servisní smlouvy 600 Kč
Každý server zahrnutý do servisní smlouvy 1200 Kč
cena zahrnuje pravidelnou údržbu definovaného ICT systému ve sjednaných intervalech a technickou podporu, práce a služby nad rámec smlouvy jsou účtovány sazbami v Ceníku servisních prací a služeb
Příklad: zákazník má ve Zlíně 12 klientských stanic a 2 servery a požaduje 2 pravidelné měsíční výjezdy k provedení prací, měsíční paušální sazba bude 10000 (12x600+2x1200+2x200)
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Pro individuální nabídku nás prosím kontaktujte.

Automatické zálohování


Data jsou jedním z nejcennějších aktiv každé společnosti. Ať už o ně přijdete krádeží, omylem nebo technickou poruchou, vždy se bude jednat o velkou hrozbu. Poskytujeme komplexní služby v oblasti zálohování – od úvodní analýzy a poradenství, přes sestavení plánu zálohování a zvolení vhodných technologií až po samotnou implementaci.

Vaše data mohou být automaticky zálohována na naše servery a datová úložiště v našem datovém centru. Několikanásobně zabezpečena proti všem hrozbám. V případě nutnosti jsou pak data našimi techniky v co nejkratším možném čase obnovena u zákazníka.

VOIP a call centra


VOIP je služba využívající datovou síť pro přenos hlasu (telefonování a faxování). Kromě hlavní výhody tj. nižších nákladů ve srovnání s klasickou telefonní linkou získáte přehlednější správu telefonních čísel, jejich větší mobilitu a napojení na ICT systémy (IS, CRM). Samozřejmostí je možnost využití všech moderních funkcí – konferenční hovory, předání a převzetí hovoru, tel. seznam, zkrácené volby, faxování z PC atd. Všechny služby můžete spravovat přes jednoduchou internetovou aplikaci.

Budování a provozování call center

Uvažujete o využívání služeb call centra? Chcete ve svém podnikání využívat zelené a barevné linky? Již jsme vybudovali několik call center a několik jich také provozujeme a pronajímáme. Výhody v případě pronájmu jsou zřejmé – žádné investiční náklady a maximální flexibilita používané služby. Používáme osvědčené technologie, celá infrastruktura je trvale monitorovaná a zálohovaná tj. garantujeme nejvyšší možnou dostupnost celého řešení.

Služby callcentra

Poskytujeme služby callcentra. Chcete uskutečnit telemarketingovou kampaň a zlepšit služby pro své zákazníky prostřednictvím infolinky nebo recepčních služeb popř. zvýšit obrat prostřednictvím aktivního prodeje přes telefon? Nechcete přitom investovat do vlastního call centra? Obraťte se na nás, rádi Vám nabídneme své služby a řešení ušité na míru Vašim potřebám. Máme zkušenosti s telemarketingovými kampaněmi především pro bankovní a telekomunikační služby a produkty.

Telefonní ústředny

Chcete svoji stávající ústřednu rozšířit o IP telefonii popř. další moderní technologie? Kontaktujte nás, máme bohaté zkušenosti. Kromě upgradu Vaší současné Vám samozřejmě dokážeme nabídnout i dodávku zcela nové ústředny včetně všech souvisejících technologií (datová síť, konektivita, koncové přístroje atd.).

Ceník telefonních hovorů

Ceny hovorů silný provoz slabý provoz
Místní a meziměstské 0,80 Kč 0,80 Kč
Mobilní sítě 3,60 Kč 3,60 Kč
Mezinárodní cena
Zóna 1 2,50 Kč
Zóna 2 2,75 Kč
Zóna 3 8,25 Kč
Zóna 4 8,69 Kč
Zóna 5 11,30 Kč
Zóna 6 16,70 Kč
Zóna 7 31,10 Kč
Zóna 8 43,40 Kč
Časová pásma
silný provoz 7:00 - 19:00
slabý provoz 19:00 - 7:00 víkendy, svátky
Systém účtování - (120/30) - minimální délka hovoru/a po jejím uplynutí
Druh volání Minimální délka hovoru (s) Účtování (s)
Místní volání 120 30
Meziměstské volání 120 30
Mobilní sítě 60 30
Mezinárodní volání 60 30
Jednorázové ceny
Aktivace telefonního účtu 0,00 Kč
Záloha hovorného (v případě dalších služeb nepožadujeme) 1.000,00 Kč
Možnost navýšit zálohu, účet je po překročení zálohy deaktivován až do navýšení kreditu. Možnost zapůjčení koncového zařízení při úhradě zálohy (100% pořizovací ceny HW). V případě přiděleného čísla je nutno provolat 500,00 Kč za 6 měsíců.
Opakující se ceny
Zaslání měsíční faktury na email 0,00 Kč
Zaslání tištěné faktury poštou 75,00 Kč
Detailní výpis odchozích hovorů - tištěný 199,00 Kč
Vydání náhradního platebního dokladu na žádost zákazníka 99,00 Kč
Placený výjezd technika (započatá hodina, počítá se výjezd od firmy) 850,00 Kč
Cena za km 15,00 Kč
Upomínka za nezaplacení telefonního účtu včetně poštovného 99,00 Kč
Aktivace po deaktivování z důvodu neplacení 499,00 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Datové sítě a další služby


Vybudovali jsme a provozujeme vlastní datovou optickou síť doplněnou o bezdrátovou síť. Realizujeme sítě na klíč a provádíme jejich následnou údržbu a upgrade. Nabízíme Vám v této oblasti poradenství, projekční činnost i realizační činnost. Samozřejmostí je nepřetržitý monitoring a technická podpora, možnost záložního připojení a testování funkčnosti sítě fyzickým proměřením kabeláže atd. Naši vyškolení a certifikovaní zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi realizují datové sítě následujícími technologiemi: optické (vlastníme technologii pro sváření i lepení) a metalické kabely, laserové a mikrovlnné bezdrátové spoje, VOIP, PoE, ADSL atd.

Kamerové a docházkové systémy

Dodáváme také kamerové systémy (CCTV i IP) včetně možnosti ukládání dat a vzdálené správy. Systémy jsou vhodné jak pro vnitřní užití tak pro sledování rozsáhlých venkovních areálů. Chcete mít přehled o pohybu zaměstnanců a využívat tyto informace (podklady pro mzdy, vyhodnocení pracovní doby atd.)? Docházkový systém od nás Vám to umožní.

Rozvody STA a slaboproudé rozvody

Realizujeme také rozvody STA (společná televizní a rozhlasová anténa), protipožární a zabezpečovací systémy EZS a EPS, rozhlasové a ozvučovací systémy a anténní systémy. Vše od návrhu a projektu přes realizaci a montáž až po následnou údržbu a servis.

Licenční poradenství a SW audit

Chcete mít jistotu, že SW používaný ve Vaší společnosti je legální? Chcete efektivně využívat finanční prostředky a plánovat investice do SW? Poradíme Vám, jaký SW skutečně potřebujete a doporučíme Vám nejvhodnější licenční model tj. jak SW nejlépe koupit. Nabízíme Vám své služby v oblasti SW auditu a licenčního poradenství.

Optimalizace tiskového prostředí

Navrhneme Vám tiskový systém, který bude přesně vyhovovat Vašim požadavkům, ušetříme Vám finanční prostředky optimalizací Vašeho tiskového prostředí, zbavíme Vás starostí s tiskovým systémem díky outsourcingu. Věnujte se Vašemu podnikání naplno, starosti s tiskem a zpracováním dat nechte na nás. Nabízíme Vám audit tiskového prostředí, prodej a servis tiskových zařízení a spotřebního materiálu.

Prodej a servis HW/SW

Jsme schopni dodat kompletní portfolio HW/SW: servery, datová úložiště, počítače, monitory, notebooky, příslušenství, projektory atd. A následně na všechny technologie poskytovat záruční i pozáruční servis: instalace, diagnostika, konfigurace, aktualizace, údržba atd.

Kamerové systémy CCTV/IP


CCTV (kamerové) systémy se používají téměř všude, používají je města, firmy, jsou nainstalovány v nejrůznějších institucích jako jsou banky, úřady letiště ale také v soukromé sféře pro zabezpečení domů, veřejných prostor apod. Popularita CCTV kamerových systémů je stále na vzestupu a to hlavně díky tomu, že pořizovací ceny kamerových systémů jsou v dnešní době mnohem nižší, než tomu bylo před lety.

Novinkou v oblasti CCTV jsou tzv. webové kamery (IP kamery), které kromě klasického analogového záznamu převádí záznam do digitální podoby a jsou připojeny k počítačové síti. Díky tomu lze v prohlížeči jakéhokoliv počítače s připojení k internetu (případně k firemní síti LAN) zobrazovat a mít přístup k videozáznamu prakticky odkudkoliv.

Tyto nové možnosti pak nazýváme videomonitoringem, jenž může posloužit například pro zabezpečení a správu vzdálených objektů.

Webová kamera (IP kamera) není klasická webkamera, jenž můžete zakoupit v elektroobchodě, jedná se o zařízení jenž má v sobě zabudovanou videokartu a software, díky kterému tato kamera pro správnou funkci nepotřebuje počítač – to u klasických webkamer, které snad každý z nás zná, možné není.

IT-HELP s.r.o každému zájemci o CCTV systém nabídne námi ověřené produkty, splňující naše náročné požadavky za rozumnou cenu. Před realizací vašeho kamerového systému si nechte od nás vypracovat nezávislou nabídku.

Optické sítě (fiber Networks)

Sítě z optických vláken dosahují vysoké přenosové rychlosti a nepodlehají rušení


V dnešní době, kdy si život bez mobilního telefonu a připojení k internetu nedokážeme představit se čím dál častěji pro přenos dat využívají tzv. optické sítě, které dosahují vysoké přenosové rychlosti.
Optická síť (fiber network) vám zajistí dostatečnou kapacitu, která na mnoho let dopředu pokryje vaše požadavky na rychlost Internetu

Optické sítě jsou velmi spolehlivé a stabilní, oproti bezdrátovým přenosům sítě z optických vláken nejsou rušeny jinými signály a mají tak vysokou přenosovou rychlost, že dokáží bez problému přenášet data z počítačových sítí, telefonních ústředen, kabelové televize, zabezpečovacích a kamerových systémů.

Firma IT – HELP s.r.o. nabízí komplexní řešení v oblasti optické technologie od návrhů, projektové dokumentace, přes vlastní implementaci, servisní činnost, vše za použití špičkové technologie.

www služby Zlín

© IT-HELP 2019

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa

Jsou tyto stránky responsivní?